Altuğ SAYGILI

Altuğ SAYGILI


Gezi Raporu: Kıbrısçık-Beypazarı 800 km

Wed, May 14 2008 0:23
5,039 Okundu  

 Italya


 

 @
 001 -

1.Gün Istanbul-Bolu-Kıbrısçık-Beypazarı 400km
2.Gün Beypazarı-Nallıhan-Sarıcakaya-İnhisar-Hamitabat-Bilecik-Pelitözü-Aydoğdu-İznik-Yalova-İst. 400km

Cumartesi sabah kahvaltımızı edip yola koyulduk Beypazarına vakitlice varmak istediğimiz için otoyolu tercih ettik.Kaynaşlı gişelerden çıkıp Bolu’ya vardık. Gölcük devamında tırmanıp Kıbrısçık yoluna devam ettik.

Gezimizin genel rotası: (turuncu 1.gün , lacivert 2.gün)


 

 @
 002 -

Bu da GPS izimiz:


 

 @
 003 - 2007-07-07 11:49

Boluya vardığımızda 11:30 gibi hava 22 derece civarında idi. Tırmanışa başladık.


 

 @
 004 - 2007-07-07 11:56


 

 @
 005 - 2007-07-07 12:10

Aladağ göletine yaklaşırken ısı 12da 15 dereceye indi. Yolda üşüyenler oldu.


 

 @
 006 - 2007-07-07 12:15

İleride bu yeşili çok arayacağız.


 

 @
 007 - 2007-07-07 12:15


 

 @
 008 - 2007-07-07 12:17


 

 @
 009 - 2007-07-07 12:26

Kızık Yaylasını geçip


 

 @
 010 - 2007-07-07 12:41

Kıbrısçık istikametine sapıyoruz.


 

 @
 011 - 2007-07-07 12:42

Yolda sayısız yayladan geçiyoruz.Irtifa 1300-1650mt civarında.


 

 @
 012 - 2007-07-07 12:44


 

 @
 013 - 2007-07-07 12:48

Kurbağaları ürkütmeden bir poz verelim.


 

 @
 014 - 2007-07-07 13:43

Kıbrısçık’a vardığımızda çay molası veriyoruz.
Çok güzel eski ahşap evler var Kıbrısçık ve köylerinde.


 

 @
 015 - 2007-07-07 13:43


 

 @
 016 - 2007-07-07 14:03

Kısa molanın ardından Yazıca Köyünde ikinci mola...
Tüm köy bu evlerle bezeli.


 

 @
 017 - 2007-07-07 14:09


 

 @
 018 - 2007-07-07 14:08


 

 @
 019 - 2007-07-07 14:33

Karaşar sapağına kadar 15km kadar yol çalışması eşliğinde devam ediyoruz.


 

 @
 020 - 2007-07-07 14:33


 

 @
 021 - 2007-07-07 14:36

Geçtiğimiz geçitlerden biri:


 

 @
 022 - 2007-07-07 15:04

Karaşar sapağından sonrainiş başlıyor. İnözü vadisinde yol alarak Beypazarına yaklaşıyoruz.
Yol boyu tüm dereler çaylar kuru ne yazık ki.


 

 @
 023 - 2007-07-07 15:05

Yolda sağlı sollu birçok mağara-kayaya oyulmuş eski yerleşim yerleri mevcut.


 

 @
 024 - 2007-07-07 15:06

Beypazarına girip direk kalacağımız konağa eşyaları atıp sivilize olup yayan şehirturuna çıkıyoruz.

Evliya Çelebi Beypazarı hakkında şunları söylemiş:
“İlk kurucusunu bilmiyorum. Fakat ilk fatihi Kütahya beylerinden Germiyanoğlu Yakup Şah'ın veziri Dinar Hezar'dır. Onun için şehre “Germiyan Hezar” da derler.
Haftada bir gün güzel süslü bir pazar kurulup, bütün kıymetli eşyalar bulunur. Halkının uğraşları tiftik keçisi olduğundan, pazarında sof çok satılır. Müşterisi vardır. Senede bin kantar sof ipliği satılır. Sofu olmaz fakat güzel mümeyyizi olur. Pazarına her hafta etraf köylerinden 10 bin insan toplanır.
Şehir Anadolu toprağından Engürü sancağı hududunda olup, İstanbul'da kim Şeyhülislam olursa ona has olur. Padişah hasından ayrılmadır. Müftü tarafından hakimi subaşısıdır. 150 akçelik kazadır. Senelik kadısına yedi kese gelir getirir. Damga emini, Sipahi Kethüda yeri ve Yeniçeri Serdarı vardır. Fakat kale ağası ve neferi . Kalesi bir dere içinde olup, iki tarafı balık sırtı gibi kaya üzerindedir. Genişliğini bilmiyorum.
Aşağıda şehir iki geniş dere içinde olup 20 mahalle 41 mihraptır. Fakat öyle mükellef camileri . Çarşı içinde cami güzeldir (Paşa Camii). Hepsi 3060 tane iki katlı evleri vardır. Duvarları kerpiçtendir. Yüzeyleri tahta ile kaplıdır. Medrese Darulhadis ve Darulkurrası vardır. Çünkü talebe bilginleri çoktur. Medreseleri kargir değildir. 70 adet çocuk mektebi vardır. Çocukları gayet temiz ve olgun olup, 700' ün üzerinde hafızı vardır.
Bir Şeyhülislamı var ki; bütün bilginler onunla ilmi tartışmaya girmekten acizdirler. Nakibüleşrafı fadıl değil fakat, gayet cömert bir kimsedir.
Halkının çoğu bilginlerdir. Hepsi renk renk sof giyerler. Türk şehri olduğundan halkı Oğuz taifesidir. Yani Türk kavmi demenin güzel bir ifadesidir. Yedi tane hanı vardır. Çarşı içindeki güzel bir han yanmıştır. Hamamları, 600 dükkanı vardır. Çarşıda kasaplar içinden akan dere kenarında hafta pazarı olur. Dere burada şehrin aşağı tarafından akarak bir nehir vasıtası ile Sakarya'ya dökülür. Şehir yüksek yerde olduğundan caddeleri kumsalca ve kaldırımsızdır. Halkı garipsever ve cömert kişilerdir. Kadınları gayet edepli ve akıllı olurlar.
Bağ ve bahçesi çoktur. Bostanlarından bir çeşit kavun olur ki lezzetinden adamın damağı yarılır. Misk ve hamamber gibi kokusu vardır. Şehir halkının çoğu bu kavundan zerde pişirir. İçine tarçın ve karanfil korlar. Muaviye'nin icat ettiği zerdeden tatlı bir zerde olur. Bir çeşit yeşil armudu olup, yuvarlak olduğu gibi dördü beşi de bir okka gelir. Gayet hoş ve suludur. İstanbul'a nice bin kutu armudu pamuklar içinde hediye gider. Bu armudun eşini acem diyarından başka yerde görmedim. Bir çeşit siyah arpası olur ki, gayet yağlıdır. Ata çok vermekten çekinilmelidir. Sahrasında pirinci olur ki, gayet pişkindir. Velhasıl etrafı geniş, eşyası ucuz ünlü bir şehirdir. Şeyh İvaz dede adında bir de türbesi vardır”

 

 @
 025 - 2007-07-07 17:12

Şehirmerkezinde birçok eski cami mevcut bir kısmı ahşap(minareleri dahil)
İncili Camii


 

 @
 026 - 2007-07-07 17:15


 

 @
 027 - 2007-07-07 17:24

Restore edilmiş konakların çoğu yöresel yemek ve konaklama hizmeti veriyor.


 

 @
 028 - 2007-07-07 18:04


 

 @
 029 - 2007-07-07 18:29

Hıdırlık tepesine offroad parkurundan yayan tırmanıyoruz. : )
Güneş batmaya yakın.


 

 @
 030 - 2007-07-07 18:31


 

 @
 031 - 2007-07-07 18:45

Hemen heryerde şu görüntü ortaya çıkıyor.
Yapraklar tam sarmalık.


 

 @
 032 - 2007-07-07 18:47

Suluhan:


 

 @
 033 - 2007-07-07 19:30

Tereyağlı Beypazarı kurusunun tadına bakmadan edemedik.


 

 @
 034 -

Yörede Gümüş Telkari çalışan çok sayıda kuyumcu var.
Haliyle alışveriş için 1 saat kadar ayırdık. : )


 

 @
 035 -


 

 @
 036 - 2007-07-08 11:21

Ertesi gün kahvaltı sonrası yola koyulduk ilk hedef nallihan kuş cenneti.
Kuş cennetine yaklaşırken etkileyici bir manzara ortaya çıkıyor.


 

 @
 037 - 2007-07-08 11:28


 

 @
 038 - 2007-07-08 11:31

Nallıhan Kuş Cenneti 168den fazla kuş türüne ev sahipliği yapmakta. Yöre jeolojiye ilgi duyanlar içinde önemli malzeme sunuyor.


 

 @
 039 - 2007-07-08 11:31


 

 @
 040 - 2007-07-08 11:32


 

 @
 041 - 2007-07-08 11:30


 

 @
 042 - 2007-07-08 11:37

Kısa mola ardından yola devam ediyoruz. İstikamet Nallihan.


 

 @
 043 - 2007-07-08 11:43


 

 @
 044 - 2007-07-08 12:18

Nallihan sonrasında bitki örtüsü değişiyor.


 

 @
 045 - 2007-07-08 12:58


 

 @
 046 - 2007-07-08 13:13

Nallıhan geçtikten sonra Sakarya Nehrinin kıyısında bir o yakaya bir bu yakaya geçerek devam ediyoruz.İrtifa azaldığı için sıcaklık 35 dereceye kadar çıkıyor.


 

 @
 047 - 2007-07-08 16:44

Ardından Sarıcakayada 1 saat kadar mola veriyoruz ağaç gölgesinde bol sıvı alımı. Söğüt’e varmadan hamitabat-küre köylerinden geçerek direkt Bilecik’e çıkıyoruz.
Kısa bir mola daha.
Bilecik saat kulesi


 

 @
 048 - 2007-07-08 17:22

Ardından Pelitözünden içeri sapıp Yenişehir’e doğru yola koyuluyoruz.


 

 @
 049 - 2007-07-08 17:54

Yenişehir’e gelmeden Aydoğdu-Kızılhisar istikametine sapıyoruz. Aydoğdu köyüne vardığımızda yol genişletme çalışması nedeni ile ilerideki köprünün yıkıldığını öğreniyoruz. Ana yola da az kaldı geri dönmeyelim diyoruz. Köydekilerin tarifi ile traktör yolundan Kızılhisar’a geçiyoruz.


 

 @
 050 - 2007-07-08 17:55

Yer yer kumul bölgelerden de geçerek İznik yoluna çıkıyoruz.


 

 @
 051 - 2007-07-08 18:01

Ardından akşam yemeğini İznikte tamamlayıp evlere dönüş.Yayınlanış Tarihi May 14 2008, 12:23 AM Yayınlayan Altuğ SAYGILI

Yorumlar

 

Tolga YILDIZ Dediki :

tekerınıze sağlık cok guzel cok değişik evler var hosuma gıttı ama dağ tepe yayla ıslerı bana gore değil yolunuz acık olsun ....

May 14, 2008 5:47 PM
 

murat deveci Dediki :

Güzel gezi olmuş, tekerinize ve emeğinize teşekkürler

May 26, 2008 11:07 AM
 

Altug SAYGILI Dediki :

tesekkurler arkadaslar.

May 29, 2008 2:13 PM
 

Serkan Atacoglu Dediki :

Kibriscik'taki resimlerden birinde gorulen  Nalbant Abdullah TELKES'in torunu  Netas'ta benim ekibimde muhendis olarak calismakta.

November 11, 2010 12:27 PM
 

kuraldisi Dediki :

bilindik yerler bilindik manzaralar  bence daha farkli perspektifler yakalamaniz lazimdi  ..ama genede fena degildi

September 17, 2012 9:39 AM

Yorum Yaz

(Zorunlu)  
(İsteğe Bağlı)
(Zorunlu)  

About Altuğ SAYGILI

Istanbul doğumluyum. Inşaat mühendisiyim. Muğlada yaşıyorum. Belirli bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra akademik hayata dönüş yaptım. Motosikletle seyahat etmekten büyük keyif almaktayım. Doğa ile iç içe olmaktan hoşlanırım. Yollarda görüşmek dileğiyle.... Altuğ SAYGILI
Kullanim sartlari, telif haklari ve çekinceler © RideTurkey.com 2007
..x